Agnieszka Głowińska

Agnieszka Głowińska - psycholog, absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, aktualnie w trakcie kursu zaawansowanego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji i poszerza swoje kwalifikacje w ramach dalszych szkoleń.

Oferuje konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną młodzieży, osób dorosłych, par i rodzin zmagających się z zaburzeniami psychicznymi i kryzysami rozwojowymi. W pracy kieruje się kodeksem etyki zawodowej.

Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i doświadczeniach własnych. W wolnych zafascynowana przyrodą, pasjonatka podroży kulinarnych.

Agnieszka Głowińska