Anna Bryś

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim (specjalność – psychologia kliniczna). Swoje praktyczne umiejętności rozwijałam w trakcie praktyk studenckich, stażu zawodowego oraz zatrudnienia na Oddziałach Psychiatrycznych SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Obecnie zajmuję stanowisko Psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Pod moją opieką znajdują się osoby z diagnozą zaburzeń afektywnych, nerwicowych i osobowości oraz uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych, a także schizofrenii, zaburzeń schizotypowych i urojeniowych. Zajmuję się także diagnozą psychologiczną, np. osobowości, poziomu funkcjonowania poznawczego i intelektu.

Dążę do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji. Na studiach miałam możliwość uczestniczyć w programie wymiany studentów Erasmus +, co pozwoliło mi ujrzeć spojrzenie zagranicznych teoretyków na zagadnienia dotyczące psychologii. Ukończyłam szkolenie z Mediacji sądowych i pozasądowych. Odbyłam także szkolenia w zakresie Podstaw psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka oraz przybliżające tematykę organizowania i prowadzenia grup wsparcia z elementami psychoterapii. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka.

W swojej pracy najbardziej cenię sobie kontakt z drugim człowiekiem i możliwość wspierania go w pokonywaniu trudności, z którymi przychodzi mu się zmierzyć. Nie ma u mnie tematów tabu. Przyjmuję osoby z depresją, odczuwające lęk, strach, zmagające się ze stresem, poczuciem napięcia, osamotnienia, niezrozumienia przez otoczenie, mające trudności z wyrażaniem i opanowaniem swoich emocji oraz motywowaniem się do działania. Pomagam także osobom z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne jedzenie), zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi i kryzysem w relacjach międzyludzkich, partnerskich i małżeńskich. Wspólnie podejmiemy działania mające na celu zmniejszenie i usunięcie odczuwanego smutku, lęku, dyskomfortu oraz podwyższenie samooceny i asertywności i poradzenie sobie z krótko i długotrwałymi sytuacjami stresowymi. Zapraszam dorosłych i młodzież od 14 r.ż.. W wolnych chwilach pasjonuję się kaligrafią, akwarelą, rozwiązywaniem łamigłówek logicznych oraz przemierzaniem szlaków turystycznych polskich Tatr.

Anna Bryś