Dorota Podgórska

Jestem pedagogiem oraz certyfikowaną psychoterapeutką Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutów Gestalt oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Wiedzę zdobywałam również na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu – studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej oraz profilaktyki przemocy i uzależnień.

W 2001 roku rozpoczęłam edukację psychologiczną w Instytucie Terapii Gestalt, gdzie ukończyłam szkołę psychoterapeutów dla dorosłych. Terapia Gestalt to spotkanie z człowiekiem w jego prawdzie, cierpieniu i możliwościach. To spotkanie „TU I TERAZ”.

Doświadczenie zawodowe:

od 1999 r. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (psychoterapia z osobami dotkniętymi przemocą).
2012 r. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Pile
od 2013 r. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Psychiatrycznej Odwykowej dla Dorosłych w Pile
od 2017 r. – 2019 r. Pilskie Centrum Psychoterapii w Pile

Jeśli doświadczasz stresu, stanów lękowych, depresji, straty, problemów w kontaktach, kryzysów życiowych, zaniżonej samooceny, poczucia samotności, utraty celów życiowych, braku energii, przemocy, problemów z podejmowaniem decyzji zapraszam. Uważam, że profesjonalny kontakt terapeutyczny wnosi w życie pacjenta pozytywną zmianę. Pracuję pod stałą superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego w Poznaniu.

Dorota Podgórska