dr Beata Bychawska – Jadczyk

Studia medyczne, wydział lekarski, na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończyłam w 1999 roku. Po ukończeniu stażu podyplomowego 3.12.2001 roku rozpoczęłam pracę w SPS ZOZ „ Zdroje”. Początkowo jako młodszy asystent w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Afektywnych. W 2012 roku zdałam egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty psychiatry.

W Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Afektywnych w SPS ZOZ „ Zdroje”, na stanowisku starszego asystenta pracowałam do maja 2017 r . Kolejnym krokiem w mojej karierze zawodowej jest od 2017 r.  praca w Przyklinicznej Specjalistycznej Poradni Zdrowia Psychicznego w Policach. Gdzie zajmuję się pracą ambulatoryjną , a także jestem konsultantem w PSK 1 w Policach.

Od wielu lat prowadzę także praktykę prywatną.

Stale dokształcam się biorąc udział w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach , aby móc leczyć zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.

dr Beata  Bychawska - Jadczyk