Emilia Bastrzyk

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim (specjalność psychologia kliniczna). Ukończyłam również Prywatne Medyczne Studium w Centrum Kształcenia Plejada w Szczecinie na kierunku terapeuta zajęciowy oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej pod okiem Szkoły Psychoterapii.

Zajmuję się pomocą psychologiczną i psychoterapią indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym osób dorosłych. Moje zainteresowania skupiają się głównie w obszarach zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz stresu i kryzysów życiowych. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam prowadząc indywidualne zajęcia terapeutyczne oraz organizując warsztaty dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu radzenia sobie ze stresem, konfliktu, komunikacji, poczucia własnej wartości czy technik uczenia się. Pełniłam także funkcję kuratora społecznego, gdzie zmagałam się z problemami rodzinnymi oraz trudną młodzieżą.

Emilia Bastrzyk