Ewa Łabieniec

Psychoterapeutka poznawczo – behawioralna, doradczyni zawodowa, z doświadczeniem pracy w obszarze terapii dorosłych i młodzieży. Specjalizuje się w terapii depresji, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, fobii, zaburzeń po doświadczeniu traumatycznym, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, problemów w komunikacji. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z ludźmi: wspieraniem ich i motywowaniem.

Ukończyła roczną szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej organizowanej przez Instytut Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Szczecinie. W trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej organizowanej przez Szkołę Psychoterapii „Crescentia”, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. W pracy wykorzystuje elementy Terapii Schematu oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Pracę poddaje superwizji. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (Nauczanie Początkowe), Studiów Podyplomowych MBA (Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet w Strathclyde), Podyplomowych Studiów Neurokognitywistyka Wieku Dojrzałego (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie), Kursu Akredytowanego Coacha ICF, Kursu Coacha Kryzysowego.

Ewa Łabieniec