Ewa Pleban

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii VIS SALUTIS, w CERTYFIKACJI PARPY.

Mam doświadczenie zarówno w pracy ośrodkowej jak i gabinetowej, z pacjentami indywidualnymi oraz z pacjentami w grupie. Od kilku lat pracuję również on-line. Pracą z osobami z deficytami zajmuje się 20 lat, mam doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w różnych obszarach, od niepełnosprawności lekkiej, autyzm, Asperger, po pracę z osobami z deficytem słuchu,
posługuję się językiem migowym, Pracowałam z osobami dyslektycznymi, Metodą Weroniki Sherborn, Metodą Paula Denisona, a także prowadziłam zajęcia dogoterapii.

Od około 10 lat pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, z uzależnieniami behawioralnymi, narkomanią i alkoholizmem oraz z osobami:

  • DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika)
  • DDD (Dorosłe Dziecko Dysfunkcyjne) - osoby z niskim poczuciem wartości, brakiem pewności siebie, nieumiejące budować relacji oraz więzi, doświadczające elementów przemocy od rodziców, partnerów, partnerek.

Moja praca jest moją pasją.

Ewa Pleban