Hanna Gieburowska

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Psychologia to moje kolejne studia, które ukończyłam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszym kierunkiem na UAM była politologia i nauki społeczne, specjalność nauczycielska, a potem - Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki szkoły wyższej na Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Moją wiedzą i doświadczenie dotychczas wykorzystywałam i rozwijałam w pracy z pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie. Prowadzę indywidualne sesje terapeutyczne oraz psychoterapię grupową. Specjalizuje się w pracy z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, z tzw. „podwójną diagnozą” oraz z uzależnieniem mieszanym. Pomagam partnerom osób uzależnionych, czyli współuzależnionym, w radzeniu sobie z destrukcyjną relacją partnerską. Pracę z osobami z syndromem DDA, nakierowuję na zmianę stosunku do samego siebie i uporządkowanie dotychczasowego życia. Podstawą całokształtu pracy terapeutycznej jest właściwa relacja terapeutyczna, empatia i szacunek.

Hanna Gieburowska