Małgorzata Maria Kulik

Jestem doktorem psychologii z 16 - letnim doświadczeniem doradczym, terapeutycznym oraz trenerskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. z osobami chorymi somatycznie i/lub psychicznie oraz z ich bliskimi, osobami wykluczonymi społecznie np. z powodu sytuacji zawodowej, mieszkaniowej czy zdrowotnej, pracownikami systemu oświaty, osobami z niepełnosprawnością. Praca jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego pozwala mi na nieustanne kształcenie się w zakresie diagnozy osobowości czy funkcjonowania poznawczego młodzieży i osób dorosłych.

Uczestniczyłam w szkoleniach i kursach z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Terapii Perspektywy Temporalnej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, zaś pracę poddaję regularnej superwizji.

Specjalizuję się w pracy z osobami doświadczającymi straty, przeżywającymi kryzys, poszukującymi zmiany w swoim życiu, a także z osobami z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnością. Pomagam w podnoszeniu kompetencji miękkich, zarówno osobistych np. radzenie sobie ze stresem, jak i interpersonalnych. Wykonuję diagnozy psychologiczne. Pracuję także online.

Zapraszam, jeżeli:

  • Zmagasz się z zaburzeniami lękowymi lub depresyjnymi
  • Doświadczasz kryzysu
  • Przeżywasz stratę
  • Chcesz dokonać zmian w swoim życiu
  • Jesteś zainteresowany diagnostyką funkcjonowania poznawczego (szczególnie jeżeli chorowałeś na Covid-19), osobowości, emocji, stresu itp.
  • Twój Bliski zmaga się z chorobą somatyczną, zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością