Monika Hołownia

Jestem psychologiem pracującym w nurcie terapii systemowej, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. W swoim zawodzie szczególnie cenię możliwość towarzyszenia innym w ich rozwoju, odkrywaniu swoich możliwości i potencjału. W mojej pracy istotne jest dla mnie etyczne podejście, samorozwój oraz ciągłe aktualizowanie wiedzy. Dlatego regularnie korzystam z superwizji, uczestniczę w szkoleniach i ciągle rozwijam swoje kompetencje. Doświadczenie zdobywałam m.in. w różnego rodzaju placówkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjum, Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym), gdzie pracowałam z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. Jestem również psychologiem orzecznikiem w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie zajmuję się orzekaniem zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Prowadziłam także prywatną praktykę psychologiczną.

Czym się zajmuję?

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Doradztwem psychologicznym
 • Diagnozą psychologiczną
 • Psychoterapią indywidualną dorosłych
 • Psychoterapią dzieci i młodzieży
 • Terapią par
 • Terapią rodzin

Zakres wsparcia:

 • trudności wychowawcze
 • zaburzenia nastroju
 • niska samoocena
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia emocjonalne
 • radzenie sobie ze stresem
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • trudności w związku
 • trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • różnego rodzaju kryzysy życiowe
 • kryzys tożsamości