Natalia Jagodzinska

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii (specjalność: Społeczna Psychologia Kliniczna i oraz Neurokognitywistyka) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, a także studia podyplomowe z pedagogiki ogólnej i wczesnego wspomagania rozwoju.

W swojej pracy pomagam osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, okresem dojrzewania) lub z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, przemoc, żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną).

W pracy terapeutycznej korzystam z technik podejścia poznawczo-behawioralnego z elementami terapii psychodynamicznej (ukończyłam 4,5 letnie szkolenie w tym nurcie, akredytowane przez PTTPB). Wykorzystuję elementy Terapii Schematu oraz Terapii Akceptacji i zaangażowania (ACT) .

Swoją pracę poddaję superwizji, celem zyskania nowego spojrzenia na świat pacjenta i wprowadzenia koniecznych zmian w relację terapeutyczną.
Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego