Natalia Szala

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego kursu w podejściu integracyjnym – systemowo-ericksonowskim. Prowadzę terapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży, a także rodzin. Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w trakcie pracy terapeutycznej w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Szczecinie oraz na oddziale rehabilitacji neurologicznej, udzielając wsparcia zarówno pacjentom, jak i ich rodzinom. Pracuję w sposób integrujący różne kierunki psychoterapeutyczne, co pozwala mi na elastyczne dostosowanie się do potrzeb i możliwości klienta. W pracy ważne jest dla mnie etyczne podejście oraz ciągły rozwój, umożliwiający mi stałe poszerzenie kompetencji. Uczestniczyłam w wielu kursach dotyczących zasad opiniowania i diagnozowania neuropsychologicznego dorosłego i dziecka, a także szkoleniach poszerzających narzędzia pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Zajmuję się prowadzeniem konsultacji psychologicznych, diagnozą psychologiczną, a także diagnozą poziomu funkcjonowania poznawczego – diagnozą neuropsychologiczną dorosłych oraz dzieci. Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także terapię rodzin. Mam doświadczenie w pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z osobami starszymi oraz chorymi, zmagającymi się z chorobami przewlekłymi bądź przeżywającymi kryzys z powodu pojawienia się nagłej i zagrażającej zdrowiu diagnozie. Zapraszam również rodziców, zmagających się z trudnościami wychowawczymi.

Służę wsparciem i pomocą dla osób doświadczających obniżenia nastroju, lęku, zaburzeniami emocjonalnymi oraz psychosomatycznymi. Mam również doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi ze spektrum autyzmu oraz ADHD.