Teresa Lassota

Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, terapeuta środowiskowy, z doświadczeniem pracy w obszarze terapii dorosłych, zaburzeń lekowych, depresyjnych, stresu, problemami w komunikacji, zaburzeń obsesyjno kompulsywnych. Pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego Specjalistycznego Publicznego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”, prowadząc psychoterapię indywidualną oraz „Klub Pacjenta” dla osób po kryzysach psychicznych.

Pedagogikę społeczną ukończyłam na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Wydziale Humanistycznym w Warszawie do którego w trakcie moich studiów został włączony Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego, w trakcie studiów oraz po ich skończeniu pracowałam w szkole jako wychowawca później jako kierownik schroniska dla kobiet bezdomnych i matek z dziećmi, gdzie zetknęłam się z problemem bezdomności, uzależnień z problemami komunikacyjnymi, konfliktami adaptacyjnymi, życiowymi i wewnętrznymi podopiecznych, współpracowałam z terapeutami, lekarzem psychiatrą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, uczestniczyłam również programie przeciwdziałania przymuszonej prostytucji.
Pomagam w takich sytuacjach jak: depresja, zaburzenia lękowe (lęk paniczny, fobie, lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, trudności w relacjach z innymi, przewlekły stres, uzależnienie).

Jeśli przeżywasz silne emocje lęku, przygnębienia czy złości, odczuwasz poczucie pustki czy braku chęci życia, masz trudności w relacji z innymi, psychoterapia może pomóc uporać się z trudnościami, poprawić jakość życia nawet wtedy gdy wiesz co jest powodem cierpienia.

Leczone choroby:

 • depresja,
 • zaburzenia lękowe,
 • lęk paniczny,
 • fobie,
 • lęk społeczny,
 • lęk uogólniony,
 • lęk o zdrowie,
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsywne,
 • trudności w relacjach z innymi,
 • przewlekły stres,
 • uzależnienie.

Edukacja:

Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego przy Papieskim Wydziale Teologicznym sekcja „Bobolanum” w Warszawie,
Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie.

Pracuję jako: psychoterapeuta poznawczo- behawioralny.
Specjalizacje: Psychoterapia poznawczo – behawioralna osób dorosłych. Psychoterapeuta środowiskowy.
Przyjmuję osoby dorosłe od 20 roku życia

Staże:
II Oddział Dzienny Rehabilitacyjny Specjalistycznego Publicznego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie.

Teresa Lassota