Nasza oferta

Psycholog Szczecin nasza oferta

Psychoterapia jest jedną z metod leczenia zaburzeń natury psychicznej, opartą o kontakt międzyludzki.

Stosuje się ją także do rozwijania potencjału osobowościowego i relacji, a także umiejętności społecznych. Osoby, które decydują się na spotkanie z psychologiem często chcą zrozumieć motywy własnego działania czy lepiej poznać siebie. Terapia odbywa się zazwyczaj regularnie i polega na spotkaniu Klienta lub grupy Klientów z terapeutą. Pozwala określić problem oraz jego przyczynę, spojrzeć na trudności z innej perspektywy, uświadomić sobie dotychczasowe schematy postępowania oraz znaleźć rozwiązania czy zmienić sposób postępowania. Jest także pomocna przy stanach depresyjnych, zaburzeniach lękowych, przy przeciążeniu stresem, uzależnieniach i problemach osobowościowych.

Psychoterapia może także stanowić narzędzie do rozwoju osobistego. W zależności od problemu stosowane są różne metody leczenia. Czas jej trwania jest kwestią indywidualną i ma na nią wpływ wiele czynników, takich jak: rodzaj problemu i nasilenie objawów, doświadczenia życiowe i indywidualne cechy danej osoby, możliwość wdrażania zmian, częstotliwość spotkań. Na początku ustalane są cele i wskaźniki zmian, które pozwolą sprawdzić, czy psychoterapia przynosi zakładane skutki.
Pytania?

Mediacja

Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów, w której to strony, z pomocą bezstronnego i neutralnego…

Pomoc prawnika

Adwokat Michalina Maj jest członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Szczecińskim, a następnie…

Psychoterapia indywidualna

Zapraszamy na psychoterapię indywidualną wszystkie osoby dorosłe, dzieci i młodzież. Pracujemy w nurcie behawioralno-poznawczym, systemowym, terapii…

Psychoterapia rodzinna

Problemy rodzinne często wynikają z niezrozumienia swoich potrzeb, co prowadzi do niespełnienia wzajemnych oczekiwań. Psychoterapia…

Career coaching

Kariera i praca zawodowa są bardzo ważnymi elementami życia. Jeśli chcesz świadomie budować swoją karierę,…