Grupa Superwizyjna dla Nauczycieli

4 spotkania (1 w tygodniu przez miesiąc, albo 2 w tygodniu przez 2 tygodnie)

Spotkania 150min w tym przerwa 15min (w połowie spotkania), 3 godziny dydaktyczne. Koszt: 420zł za 4 spotkania, 35zł za godzinę dydaktyczną.

Grupa – min. 6 osób, max. 10 osób

Superwizja to szczególny element doskonalenia zawodowego pozwalający zadbać o najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela – czyli siebie samego. Daje ona możliwość przeanalizowania różnorodnych sytuacji zawodowych z wielu perspektyw, pozwala wyrazić emocje, w szczególności te trudne, w bezpiecznej i akceptującej przestrzeni. Na spotkaniach superwizyjnych obowiązuje kontrakt i zasada poufności.

Każde spotkanie będzie składać się z 2 części: teoretyczno-warsztatowej i superwizyjnej.

Podczas części pierwszej uczestnicy i uczestniczki będą mogli zapoznać się z technikami i strategiami związanymi z rozwijaniem swoich kompetencji w danych obszarach tematycznych.

Tematyka spotkań:

 1. Emocje w pracy
  • Regulacja emocji
  • Stres
 2. Zasoby i kompetencje
  • Odkrywanie potencjału
  • Wiara we własne możliwości
 3. Wartości
  • Wyznaczanie celów
  • Praca na rzecz celu
 4. Asertywność
  • Wyznaczanie granic
  • Konflikty zawodowe

Możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale.

Przed rozpoczęciem spotkań zostanie przesłana ankieta w formie elektronicznej, która pozwoli rozpoznać potrzeby i oczekiwania uczestników.