Medycyna pracy

Zakres świadczeń:

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników na stanowiskach biurowych, produkcyjnych, budowlanych, a także spawaczy oraz osób pracujących na wysokości (do i powyżej 3 m),
 • badania dla kierowców,
 • badania dla operatorów wózków widłowych i maszyn budowlanych,
 • badania dla licencjonowanych pracowników ochrony,
 • badania dla osób starających się o pozwolenie na broń,
 • badania dla pracowników żeglugi śródlądowej,
 • międzynarodowe świadectwa morskie.

Rozszerzone świadectwa morskie:

 • American Club,
 • Vanuatu, Malta,
 • Marshall,
 • Singapur,
 • Liberia,
 • Danish Health Certificate.

Wykonujemy badania zgodne ze standardem Chemical pre-employment SGPT-SGOT i Doctors Report.

Medycyna pracy realizowana jest przez

Evomed Sp. z o.o.,
ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin
Zobacz jak dojechać

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000146362, NIP: 851-10-13-404
Wysokość kapitału zakładowego: 1 610 000 zł.