Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw – Zapraszamy wszystkie pary, które nie radzą sobie w relacji. Potrzebują wsparcia i nauczenia się jak radzić sobie z komunikacją w związku i rozwiązywaniem napotykanych trudności.

Psychoterapia par i małżeństw skierowana jest do osób, chcących poprawić jakość swoich relacji. Związana jest z pracą nad zbudowaniem lub odbudowaniem bezpiecznej i satysfakcjonującej relacji pomiędzy partnerami. Jest również pomocna w przypadku par, które stwierdziły, że próbowały już wszystkich metod pomocy i znajdują się na granicy rozstania. Główny nacisk w tego typu terapii kładzie się na odkrycie przyczyn kryzysu w związku oraz doborze odpowiednich narzędzi, służących rozwiązaniu trudności. Ma na celu wsparcie w takich sytuacjach jak zdrada i jej konsekwencje, zazdrość, problem z obustronną komunikacją, niezaspokajanie wzajemnych potrzeb, zaburzenia funkcji seksualnych, zmiany życiowe, takie jak śmierć lub narodziny dziecka czy uzależnienia. Podczas psychoterapii ustalana jest natura problemów oraz wyznaczane są cele, które przy pomocy terapeuty para stara się osiągnąć. Poszukiwane są przyczyny pojawiających się trudności, odkrywane są zasoby i potencjały obydwu stron, ćwiczy się zasady konstruktywnej komunikacji oraz pogłębiana jest wzajemna więź emocjonalna.

Przebieg trwania terapii jest uzależniony nie tylko od rodzaju problemów z jakimi zmaga się para, ale też od wzajemnej motywacji partnerów. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 60 lub 90 minut. Rezultaty psychoterapii mogą być różne – w zależności od wysuniętych wniosków i uświadomieniu sobie niektórych kwestii partnerzy mogą zdecydować czy chcą zostać razem czy wolą się rozstać.

* Obraz Tú Anh z Pixabay