Praktyki

Drodzy Studenci i Studentki kierunku Psychologia,

jest nam bardzo miło poinformować, że Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia, przy współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, rozpoczyna rekrutację na praktyki dla studentów i studentek IV roku oraz staże dla studentów i studentek roku V.

Przyszłym praktykantom i praktykantkom oferujemy możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia przy współpracy z doświadczonymi terapeutami. Nasz zespół obecnie liczy ponad trzydziestu terapeutów specjalizujących się m. in. w terapii osób ze spektrum autyzmu, chorobami nowotworowymi, terapii uzależnień, psychologii transportu, neuropsychologii, seksuologii, logopedii, dojrzałości neuromotorycznej, depresji oraz zaburzeniami lękowymi.

Ponadto uczestnicy i uczestniczki praktyk będą mieli możliwość współpracy z terapeutami wszelkich nurtów m.in Gestalt, behawioralno-poznawczego, systemowego oraz  psychodynamicznego. 

👉Bezpłatne praktyki oraz staże trwać będą trzy miesiące w okresie kwiecień-czerwiec 2022 roku.
Liczba miejsc jest ograniczona – spośród studentów i studentek zostaną wybrane cztery osoby na praktyki z IV roku studiów oraz cztery osoby na staże z V roku.

W procesie rekrutacji uwzględnione zostaną:

  1. Średnia ocen – minimum 4,5
  2. Praca pisemna – esej pt. „Być psychologiem to znaczy… „
  3. Rozmowa kwalifikacyjna

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 stycznia 2022 roku:

  • o godzinie 18:00  dla studentów IV roku
  • o godzinie 19:00  dla studentów V roku

Miejsce Spotkania: Siedziba Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia przy ul. Jagiellońskiej 90/7

Spotkanie poprowadzą: założycielka Centrum-Pani Martyna Jasińska oraz opiekunka praktyk-
dr Małgorzata Maria Kulik