Psychologiczne testy osobowości

W ofercie usług świadczonych przez nasze Centrum znajduje się między innymi przeprowadzanie profesjonalnych testów badania osobowości. Osoby, które się tym zajmują posiadają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w pracy z właściwymi metodami badawczymi.

Psychologiczne testy osobowości są źródłem ważnych informacji na temat naszej emocjonalności, a także sposobu, w jaki reagujemy na otaczające nas środowisko i wytworzone z nim relacje.

Wiedza otrzymana w wyniku przeprowadzonych testów psychologicznych może okazać się pomocna w diagnostyce psychiatrycznej, niezbędna dla rozpoczęcia psychoterapiii, a także istotna przy podejmowaniu decyzji związanych z dalszą edukacją, ścieżką zawodową czy budowaniem relacji społecznych. Wykonanie testów zaleca się obecnie pacjentom, którzy przebyli zakażenie covidem, gdyż jednym z negatywnych następstw tej choroby jest pojawienie się problemów z koncentracją lub pamięcią. W naszym Centrum istnieje możliwość wykonania wielu psychologicznych testów osobowości, których wyniki poddawane są wnikliwej analizie. Na podstawie uzyskanej wiedzy specjaliści mogą zalecić bardziej szczegółową diagnostykę.

Psychologiczne testy osobowości

Test osobowości MMPI-2

Jednym z najczęściej wykonywanych w naszym Centrum testów osobowości jest MMPI (Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości). Pracownia Testów Psychologicznych PTP opracowała polską, udoskonaloną wersję tego badania, którą nazwano MMPI-2. Oba testy stosowane są do diagnozowania psychiki osób dorosłych. Dla dorastających pacjentów przeznaczony jest z kolei test MMPI- A, który opracowany został w latach 90-tych dwudziestego wieku.

Test MMPI-2 jest jednym z najlepszych oraz najbardziej popularnych i rzetelnych narzędzi do diagnozowania wszelkiego rodzaju trudności i zaburzeń psychicznych. Wykorzystuje się go w psychiatrii, ale równie dobrze sprawdza się w selekcji pracowników w trakcie rekrutacji do zawodów związanych z pewnym ryzykiem czy w badaniu osób podejrzanych o przestępstwa. W kwestionariuszu MMPI-2 ujętych jest 567 stwierdzeń, do których musimy się ustosunkować, poprzez wskazanie następujących odpowiedzi: “prawda”, “fałsz”, “nie wiem”. Test ocenia nie tylko przejawy nieprawidłowości w funkcjonowaniu ludzkiej psychiki, czyli: hipochondrię, depresję, histerię, psychopatię, męskość/kobiecość, paranoję, psychastenię, schizofrenię, hipomanię, introwersję społeczną (tzw. skala kliniczna). Umożliwia również sprawdzenie na ile pytań pacjent w ogóle nie udzielił odpowiedział oraz w jakim stopniu kłamał i starał się pokazać siebie lepszym niż jest w rzeczywistości (skala kontrolna). Wywiad diagnostyczny i rzetelna interpretacja testu, poczyniona przez przeszkolonego specjalistę pozwala rozpoznać lub wykluczyć zaburzenia:

  • osobowości,
  • lękowe,
  • depresyjne,
  • urojeniowe,
  • ze spektrum autyzmu.

Pozostałe testy osobowości

Poza kwestionariuszem MMPI przeprowadzamy i interpretujemy w naszym Centrum inne testy osobowości, w szczególności:

EPQ – R

Test wykorzystywany jest do badania podstawowych wymiarów/cech osobowości. Zalecany jest dla młodzieży powyżej 16 roku życia oraz dorosłych. Czas badania około 50 minut.

NEO-PI-R

Test do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w pięcioczynnikowym modelu Wielkiej Piątki: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność. Składa się z 240 pozycji i jest niezwykle czasochłonny.

NEO-FFI

Skrócona wersja testu NEO-PI-R. Uproszczony test, służy do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w pięcioczynnikowym modelu Wielkiej Piątki: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność. Składa się z 60 pozycji i wskazany jest dla młodzieży i osób dorosłych. Czas badania około 40 minut.

BINET

Kwestionariusz stosowany jest do oceny poziomu inteligencji oraz zdolności poznawczych wśród populacji przy użyciu “Skali Inteligencji Stanford Binet 5.

WECHSLER

Test do oceny poziomu inteligencji u osób dorosłych i dzieci opracowany przez Davida Wechslera (Skala Inteligencji Wechslera).

Zostaw komentarz