Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Dzisiaj, czyli 21 września przypada Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Święto zostało ustanowione w 1994 roku i od tego czasu w ponad 60 krajach organizowane są wydarzenia dotyczące tej choroby. Drodzy Czytelnicy na uwagę zasługuje również fakt, że w roku 2012 z inicjatywy organizacji alzheimerowskich, zrzeszonych w międzynarodowej federacji organizacji alzheimerowskich (Alzheimer’s Disease International – ADI), cały miesiąc wrzesień ustanowiono Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera. A zatem w tym roku, już po raz dziesiąty odbywa się międzynarodowa kampania mająca na celu zwiększenie świadomości na temat demencji i wyzwań związanych ze stygmatyzacją.

Hasło tegorocznego Światowego Miesiąca Alzheimera brzmi – #KnowDementia #KnowAlzheimers – Nie przeocz niepokojących objawów

Z powodu starzenia się społeczeństw na całym świecie wzrasta zachorowalność na choroby otępienne mózgu. W Polsce z chorobami tymi zmaga się ponad 500 tys. osób, w tym 300 tys. z chorobą Alzheimera. Prognozuje się, że za 25 lat liczba chorych podwoi się. Choroba ta diagnozowana jest przede wszystkim u osób starszych (powyżej 60-65 lat) i stopniowo pozbawia je dotychczasowych umiejętności, prowadząc do niepełnosprawności. Chorzy zmagający się z różnymi ograniczeniami potrzebują z naszej strony zrozumienia i pomocy. W tym celu prowadzone są na terenie naszego kraju różne kampanie informacyjno – edukacyjne, z których na szczególną uwagę zasługują:

 • tegoroczna Kampania informacyjno – edukacyjna pod nazwą Alzheimer rozumiem wspieram
 • oraz ubiegłoroczna Kampanii edukacyjna Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na temat choroby Alzheimera

Światowy Dzień Choroby Alzheimera – Kampania informacyjno – edukacyjna pod nazwą Alzheimer rozumiem wspieram

W Polsce organizatorami tegorocznej kampanii informacyjno – edukacyjnej pod nazwą Alzheimer rozumiem wspieram są:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska

Broszura wydana w ramach kampanii pod tytułem “Osoby żyjące z demencją – czego naprawdę potrzebują?” wyjaśnia i omawia następujące zagadnienia:(*)

 • Indywidualne traktowanie
 • Zrozumienie i akceptacja zamiast izolowania, ukrywania i wstydu
 • Tolerancja i cierpliwość
 • Szacunek i niedyskryminowanie. Wsparcie zamiast wyręczania
 • Informacja i wiedza
 • Wczesna diagnoza i wdrożenie leczenia
 • Wsparcie i opieka najbliższych – opiekun rodzinny
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • Domy dziennego pobytu
 • Opieka w domu stałego pobytu
 • Opieka długoterminowa i odchodzenie

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zagadnień znajdziecie Państwo w załącznikach:

 • broszura,
 • ulotka

na stronie – Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Światowy Dzień Choroby Alzheimera  – Kampania edukacyjna Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na temat choroby Alzheimera

Polecamy również skorzystanie z Kampanii edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na temat choroby Alzheimera, która rozpoczęła się 21 września 2020 roku i trwała przez kilka kolejnych dni. Składała się z serii następujących postów edukacyjnych na temat tej choroby:(**)

 • Czym jest choroba Alzheimera?
 • Choroba Alzheimera – przyczyny
 • Choroba Alzheimera a smog
 • Choroba Alzheimera – objawy
 • Choroba Alzheimera – fazy
 • Choroba Alzheimera – dieta
 • Choroba Alzheimera – leczenie
 • Trudna rola opiekuna pacjenta z chorobą Alzheimera

Drodzy Państwo pozwoliliśmy sobie przytoczyć jedno z zagadnień poruszanych w ramach ubiegłorocznej kampanii:

“Choroba Alzheimera ma 3 fazy:

Faza łagodna (trwa zazwyczaj 2-5 lat), w której występują przede wszystkim kłopoty z pamięcią, nauką oraz orientacją w nowych miejscach. Stopniowo dochodzą trudności w radzeniu sobie z codziennymi, bardziej złożonymi obowiązkami, oceną sytuacji, czy zarządzaniu finansami
Faza średniozaawansowana (trwa zazwyczaj od dwóch do 12 lat), w której pogłębiają się problemy z pamięcią (pojawia się np.zapominanie imion bliskich osób). Do tego dochodzą kłopoty z komunikowaniem się z otoczeniem, skupieniem uwagi i orientacją nawet w znanym terenie. W tej fazie coraz dokuczliwsze są też zaburzenia zachowania: impulsywność, drażliwość i podejrzliwość.
Faza głęboka (trwa 1-3 lata), w której następuje całkowita utrata pamięci oraz pojawiają się problemy z poruszaniem się i połykaniem, co prowadzi do niedożywienia. Charakterystyczna jest też agresja słowna i fizyczna.”(***)

Więcej informacji na temat choroby Alzheimera znajdziecie Państwo na Facebooku Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

(*)https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-alzheimer-rozumiem-wspieram
(**)Kampania edukacyjna Polskiego towarzystwa Neurologicznego
https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Neurologiczne-2249765181909084/photos/a.2257844421101160/2796541437231453
(***) tamże

Zostaw komentarz